IMS (Akıllı Ölçüm Sistemleri)

Rubusoft Hizmetler

Rubusoft Akıllı Ölçüm Sistemleri

Rubusoft Akıllı Ölçüm Sistemleri (Intelligent Mesurement Systems-RIMS), Rubusoft tarafından geliştirilmiş, sektör ayrımı gözetmeksizin tüm işletmelere uyarlanabilecek bir süreçtir. İşletmelerin ölçüm, kayıt ve otomasyon ihtiyaçlarını karşılar.

  • Ölçüm, Kayıt ve Otomasyon
  • Karar Destek Yönetimi
  • Aletsel Gözlem (Deformasyon Takibi, Yer Değiştirme)
  • Performans Ölçümü (Üretim Tüketim Geliştirme Süreçlerinde)
  • Maliyeti Analizi
  • Üretim Takibi

gibi süreçlerin, IoT (Nesnelerin Interneti) teknolojileri ile geliştirilen ürünler tarafından yönetildiği çok fonksiyonu sistemleri kapsamaktadır. RIMS sayesinde sayısal veri haline getirilen süreçlerin analiz edilmesi ve raporlaması mümkün olmaktadır.

Tüm işletmeler için birçok çözüm geliştirilebilir. Geliştirilen cihazlar şantiyelerde karşılaşılan zor şartlara dayanacak şekilde tasarlanmaktadır.